8xbet gg

8xbet ggLiên kết đăng nhập

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Dịch vụ tranh tụng trong vụ án hành chính

18/02/2019 14:29

Luật sư Hành chính, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án hành chính, Án hành chính.

Xã hội ngày càng phát triển, các khiếu kiện hành chính trở nên ngày càng gay gắt, phức tạp giữa người dân và chính quyền. Phải nói rằng khoảng 70% án hành chính liên quan đến vấn đề đất đai như thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…..Có thể nói rằng Án hành chính là loại án cực khó vì nó liên quan đến nhiều văn bản pháp lý điều chỉnh trong một Quyết định hành chính và vụ án hành chính. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi thực hiện quyền khiếu nại, khiếu kiện. Luật Đại An Phát chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trong các vụ án hành chính, bao gồm các hoạt động như sau:
8xbet ggLiên kết đăng nhập

1.  Cử luật sư tham gia tố tụng từ giai đoạn tiền tố tụng (Soạn hồ sơ khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính) tham gia đối thoại khi nhà nước giải quyết khiếu nại; tham gia giai đoạn tố tụng khi vụ án đã được khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền.

2.  Tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ bằng chuyên môn và nghiệp vụ của Luật sư và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tối đa cho đương sự.

3.  Luật sư tham gia việc hoà giải, đối thoại, đối chất, tham gia phiên tòa hoặc có văn bản gửi cho các Cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan, trong việc xác giải quyết vụ việc có liên quan.

4.  Thay mặt đương sự  có văn bản đề nghị, yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hành chính hoặc yêu cầu hủy bỏ một văn bản của người tiến hành tố tụng khi xét thấy văn bản đó bất lợi cho đương sự.

5.  Luật sư thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

 +  Thay mặt đương sự đặt ra các câu hỏi, các vấn đề pháp lý trong phần xét hỏi, tranh luận tại phiên toà trên cơ sở chứng cứ, lập luận;

 +   Có mặt theo giấy triệu tập của Toà án và chấp hành các quyết định của Toà án trong thời gian giải quyết vụ án.

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay
mu88 bet fun88 chính thức w88no1 12betkh w88ud2